Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24 orang. setelah dikerjakan 30 hari, pekerjaan dihentikan selama6 hari. jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal semula maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah....

1

Jawabanmu

2014-08-07T20:12:09+07:00
.72-32-372+83829=029