Titik A dan B masing-masing
bermuatan listrik −10 μ C + 40 μ C. mula-mula kedua muatan diletakkan
terpisah 0,5 meter sehingga timbul gaya Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B
diubah menjadi 1,5 meter, maka gaya Coulomb yang timbul adalah....A.
1/9 F B. 1/3
F

C. 3/2
F
D. 3 F E. 9 F

2

Jawabanmu

2013-12-11T16:14:46+07:00
Diketahui :
QA = −10 μ C 
QB = 
+ 40 μ C
F1 = F
R1 = 0,5 m
R2 = 1,5 m

Ditanya : F2 ?

Penyelesaian

 \frac{F1}{F2}  \frac{ \frac{k.QA.QB}{ R1^{2} } }{ \frac{k.QA.QB}{R2^{2}} }

 \frac{F1}{F2}  \frac{ R2^{2} }{R1^{2}}

 \frac{F}{F2}  \frac{1,5^{2} }{0,5^{2}}

 \frac{F}{F2} = 9

F2 =  \frac{1}{9} F
Partikel 42α( 4 diatas 2 di bawah) bergerak dengan kecepatan v m/s tegak lurus medan magnet B, lintasan yang dilalui berjari-jari R meter. Partikel 11H (1 di atas 1 lagi dibawah) bergerak dalam medan magnet yang sama dengan kecepatan dan arah yang sama pula. Maka jari-jari lintasannya adalah .... meter
A.4R
B.2R
C.R
D.R/2
E.R/4
wew kayaknya soal2ny sudah dluar kmampuan ku deh
hehhe, aku juga ga tau soalnya ini juga dari guru aku ..
o'ya aku boleh minta cekin soal" aku ga, kamu ada email gaa ??
ada ..
[email protected]
udah aku kirim ke email kamu ..
2013-12-11T19:19:19+07:00
Diketahui :
QA = −10 μ C 
QB = 
+ 40 μ C
F1 = F
R1 = 0,5 m
R2 = 1,5 m

Ditang : F2=?

F2 = 1/9 F (A)