Jawabanmu

2014-02-05T15:35:54+07:00
Ep = m . h .g                              Ek = 1/2 . m .  v^{2}
Ep = 0,8 x 3 x 9,8                       Ek = 1/2 x 0,8 x 1,2
Ep = 23,52                                 Ek = 0,48 

                   Em = Ep + Ek
                   
Em = 23,52 + 0,48
                   Em = 24 joule
1 4 1
2014-02-05T15:55:01+07:00
Ek=1/2m x (v)²
Ek=(1/2 x 0,8 kg) x (1,2)²
Ek= 0,4 kg x 1,44
Ek= 0,576 j

Ep=mxgxh
Ep=0,8kgx9,8 n/kg x 3 m
Ep=7,84 N x 3 m
Ep= 10,84 j

Em=Ep +Ek
Em=10,84 j +0,576 j
Em = 11,416 j