Jawabanmu

2014-08-05T22:12:15+07:00
Sifat-sifat eksponen:
Jika a dan b adalah bilangan real (a≠0 dan b≠0) serta m dan n adalah bilangan rasional, maka:am . an = am+n
Contoh: 23.24 = 23+4
 am/an = am-n
Contoh: 36/ 32 = 36-2
 (am)n = amn
Contoh: (22)2 = 22 x 2 = 24 = 16
 (ab)n =anbn
Contoh: (2.3)2= 22.32 = 4.9 =36
 (a/b)n = (an/bn)
Contoh: (6/2)2 = 62/22 = 36/4 = 9

a1 = a
Contoh: 31 = 3
 
a0 = 1
Contoh: 50 = 1
Sifat-sifat Logaritma
alog a = 1

 
alog 1 = 0

 
alog (c x d) = alog c + alog d
contoh: 2log (8) = 2log (2 x 4) = 2log 2 + 2log 4 = 1 + 2 = 3
alog (c : d) = alog c - alog d
contoh: 3log (9) = 3log (27 : 3) = 3log 27 - 3log 3 = 3 - 1 = 2
alog cd = d x (alog c)
contoh: 2log 28 = 8 x (2log 2) = 8 x 1 = 8
(alog b)(blog c) = alog c
contoh: (2log 65)(65log 8 ) = 2log 8 = 3
(alog b) : (alog c) = clog b
contoh: (7log 64) : (7log 2) = 2log 64 = 6
aa log b = b
contoh: 22 log 4 = 4

 
a log b = 1/blog a
contoh: 2log 8 = 1/ 8 log 2.
Selain itu, ada pula sifat logaritma yang seperti ini log x.
Artinya adalah, log x = 10log x.