Mengapa sila pertama harus dilambangkan dengan bintang?
mengapa sila kedua harus dilambangkan dengan rantai ?
mengapa sila keempat harus dilambangkan dengan banteng ?
mengapa sila kelima harus dilambangkan dengan padi dan kapas ?

1

Jawabanmu

2014-08-05T20:04:41+07:00
Sila 1 (Bintang): Bintang melambangkan cahaya, yang artinya memberi terang dan cahaya bagi bangsa dan negara.
Sila 2 (Rantai): Memaknakan setiap rakyat harus bersatu seperti layaknya rantai.
Sila 3 (Pohon Beringin): Pohon beringin memiliki akar yang kuat dan tersebar di mana-mana, melambangkan keanekaragaman budaya Indonesia yg harus tetap besatu.
Sila 4 (Kepala Banteng): Maknanya kita harus selalu bermusyawarah terlebih dahulu dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan.
Sila 5 (Padi dan Kapas): Melambangkan tujuan negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara adil dan merata.
17 3 17