Jawabanmu

2014-08-05T18:08:34+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pangarsaning Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Makassar ingkang dhahat kinurmatan Ingkang kinurmatan Pangarsaning SMA Negeri Kalang Kabut Ingkang kula hurmati Bapak/Ibu Guru SMA Negeri Kalang Kabut Ingkang kula hurmati para tamu undangan Lan para siswa SMA Negeri Kalang Kabut ingkang kula tresnani Mangga kula aturaken raos puja dalah puji syukur dhumateng Gusti Ingakng Maha Kuwaos bilih saking rahmat lan hidayahipun kita saged makempal wonten papan punika kagem nglaksanakaken peresmian Gedung Olah Raga SMA Negeri  Kalang Kabut. Salawat saha salam kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ingkang sampun beta kita saking Zaman Jahiliyah kanthi Zaman Islamiyah. Kula ngaturaken matur nuwun dhumateng juru pranata acara ingkang sampun paring wekdal dhumateng kula kagem tanggap wacana ing papan punika. Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan, Majengipun donya olahraga ing donya punika mesthi dibarengi kalian fasilitas, uga sarana prasarana ingkang madai. Menawi para atlet anggadhahi kemampuan ingkang sae ananging sarananipun boten ndhukung nggih sami mawon. Bilih saking punika kula ngaturaken matur nuwun dhumateng pamborong kaliyan sedaya pihak ingkang sampun biyantu jumenengipun Gedung Olahraga punika, saking materiil lan immaterial. Saking papan punika kita saged mirsani gedung olahraga ingkang agenngipun udakara 200 x 200 meter. Kula nggadhahi pangajab-ajab bilih gedhung punika saged nglairaken para atlet professional ingkang anggadhahi prestasi wonten ing kabupaten, provinsi, nasional, uga internasional. Amin. Lan menawi wonten fasilitasipun, biayanipun inggih sampun wonten, sarana prasarananipun lengkap, ananging para atletipun sami nglokro lan mboten rajin olehipun gladden inggih sami mawon. Bilih saking punika, kula ngajab-ajab dhumateng sedaya warga SMA Negeri Kalang Kabut ingkang sampun saged ngasilaken atlet OSN inggih punika 6 siswa, ing mbajeng saking nglolosaken siswa-siswa panyarta O2SN ing nasional uga. Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan,             Saking jumenengipun gedung olahraga punika kita saged narik dudutan menawi kita kedah manfaataken fasilitas punika kanthi sae inggih punika manfaatakenipun kanthi gladhen kang rajin lan ngrawat gedhung iki kanthi sae satemah saged ngasilaken para atlet ingkang professional. Cekap semanten atur kula, menawi wonten klenta-klentunipun atur kula nuwun gunging samodra pangkasami. Wabilahitaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.