Jawabanmu

2014-08-04T17:25:35+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Libur Lebaran, Omset Bakul Malioboro Rp 3 Yuta Sedinten

Yogyakarta, www.jogjatv.tv – Kajawi kangge silaturahmi kaliyan sanak sedherek, libur lebaran ugi dipun tanjakaken dening  para pemudik kangge plesir lan tumbas oleh-oleh khas Jogja. Kathahipun pemudik  ingkang dhateng  Malioboro, dados  berkah menggahing atusan bakul ing wewengkon Malioboro. Sadangunipun libur lebaran samangke, omset para bakul ing Malioboro nggayuh tigang yuta rupiyah sedinten.Sinaosa kedah sabar jalaran margi ingkang tumuju Malioboro macet, nanging kawontenan kasebat boten nyurudaken gregeting wisatawan sarta para  pemudik kangge dhateng  ing  Malioboro. Miturut  para pemudik, nalika wangsul dhusun kedah merlokaken blanja dhateng Malioboro awit cumawis maneka tandha netra ingkang reginipun mirah, antawisipun bandul kunci lan kaos.Tumrap pemudik ingkang sampun bosen tumbas  bathik kangge oleh-oleh, samangke ing Malioboro  cumawis kaos khas Jogja, antawisipun kaos seratan Jogjakarta, sarta gambar ringgit lan  kaos sarimbit, ingkang reginipun murwat. Kaos ingkang bahanipun biasa reginipun Rp 15.000, dene ingkang bahanipun katun Rp 30.000-Rp 40.000.  Para bakul ing Malioboro mratelakaken, pinuju libur lebaran samangke  kaos ingkang dipun dasaraken pajeng 100 ngantos 200 iji.
16 4 16