Jawabanmu

2014-08-26T19:06:30+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
SUBAKTI RING GURU PENGAJIAN   Suksma atur titiang ring galah sane sampun katuran ring titiang. Suksma malih atur titiang ring ida dane sane sampun prasida rauh ring acara puniki jagi mirengin pidarta titiang puniki. Nanging sadurunge kalanturan, ngiring sareng sami nguncarang panganjali umat, ‘Om Suastiastu’, Suksma atur titiang ring Ida Sang Hyang Paramakawi, Sang Hyang tunggal, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan ring asung kertha Wara Nugraha Ida, iraga sareng sami prasida rauh iriki. Ring galah sane becik puniki, titiang jagi ngawedaran indik subakti ring Guru Pengajian. Iraga pinaka umat Hindu sampun pada uning indik catur Guru. Catur Guru punika pinaka ma wit saking weda sane nguningayang indik kapatutan indik subakti ring catur Guru. Sadurunge kalanturan, titiang jagi ngawedaran indik artos saking Catur Guru punika. Kruna Catur Guru mawit saking kalih kruna ingih punika Catur lan Guru. Kruna punika mawit saking basa sansekerta, Catur maduwe arti papat, Guru madue arti sane ngicen iraga ilmu indik kepradnyanan, tan je kepradnyanan ring sekolahan nanging ring sadina-sadina iraga urip. Catur Guru sakadi artos ipun wenten papat guru sane patut kasubaktiang, inggih punika Guru Swadiaya, Guru Rupaka, Guru Pangajian, lan Guru Wisesa. Guru Swadiaya punika Ida Sang Hyang Widhi Wasa sane sampun sueca ngicen kauripan, ngawentenan jadma ring gumine puniki, Guru Rupaka punika rerama sane sampun mayudha ngelekadan iraga, tur mlihara kantos mangkin, Guru Pengajian inggih punika guru sane ring sekolah, sane sampun mrasidayang iraga uning ring hurup lan mapaitungan, sane kaping untap inggih punika Guru Wisesa, pemerintah, bapak Gubernur lan sane lianan ring pemerintahan, sane sampun ngamedalan awig-awig, ngamedalan kasujahteraan rakyat. Sane dados kautaman ring bebaosan rahina puniki inggih punika Guru pangajian, napi sane prasida kalaksanayang mangda prasida kaucap subakti  ring Guru Pangajian. Subakti ring Guru Pengajian maduwe arti bakti sane becik ring Guru Pengajian. Sampun ida dane uningin sareng same, dados Guru Pengajian punika mabuat pisan, mrasidayang iraga sane tan uningin ngwacen dados prasida nguwacen, turmaning sampun akeh mangkin sisya Guru Pengajian sane prasida dados professor, polisi, tentara, lan presiden. Santukan punika, sampun sepatutne iraga subakti ring Guru Pengajian. Guru Pengajian punika pinaka rerama iraga ring sekolah, dawegan punika ten dados drowaka ring guru sane ring sekolahan, punapi malih nyadcad guru ring sekolah.  Napi manten sane patut kalaksanayang mangda nyihnayang iraga subakti ring Guru Pengajian?. Akeh sane dados kalaksanayang yening iraga jagi nguncarang bakti ring Guru Pengajian inggih punika; hormat ring bapak taler bu guru ring sekolah, jemet melajah, nenten ngelaksanayang sane nenten kapatutan ring awig-awig sekolah, lan ngelaksanayang napi sane kaucap saking ibu bapak Guru ring sekolah.   Akeh sampun titiang mabaosan, kaping untap titiang ngaturang suksmaning manah ring ida dane sareng sami santukan sampun prasida rauh lan mirengin pidarta lan bebaosan titiang puniki, dumogi napi sane sampun kabaosan mangkin maguna. Yening wenten bebaosan titian sane ten becik, titian nunas ampura.  Sane mangkin ngiring sineb antuk prama santhi, ‘Om Santhi, Santhi, Santhi, Om’  


28 4 28