Jawabanmu

2014-07-31T00:00:05+07:00
下午的时候,我已经睡觉了
Xiàwǔ de shíhòu, wǒ yǐjīng shuìjiàole
saat sore hari, saya sudah tidur
2014-07-31T00:09:16+07:00
Dângshî wô zhèngzài shuîjiào shî mùsé