Pada keadaan STP, sebanyak 1,2 L campuran yang mengandung 60% v/v metana dan 40% v/v etana dibakar sempurna. Gas karbondioksida yang dihasilkan direaksikan dengan kalsium hidroksida berlebih dan dihasilkan endapan garam karbonat dan air. Jika diketahui Ar H=1, C=12, O=16, Ca=40, maka massagaram karbonat yang diperlukan dalam reaksi tersebut adalah...

1

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-07-25T14:56:18+07:00
Volume CH4 = 60/100 x 1,2 = 0,72 L 
CH4      +     2O2 =>   CO2     +     2H2O   -----> 0,72 L CO2
0,72 L         1,44        0,72              1,14 
 Volume C2H6  = 40/100 x 1,2   = 0,48 L
2C2H6      +    702      =>       4CO2       +       6H2O  -----> 0,96 L CO2
 0,48              1,68                  0,96                  1,44   
volume CO2 = 0,72 + 0,96 = 1,68 L
n = v / 22,4 = 1,68 / 22,4 = 0,075 mol

CO2    +     Ca(OH)2       =>     CaCO3     +      H2O 
0,075             0,075                   0,075              0,075

n CaCO3 = 0,075 mol
gr = n x Mr 
    = 0,075 x 100
    = 7,5 gram CaCO3
  
volume CH4 = 60/100 x 1,2 = 0,72 L
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O -----> 0,72 L CO2
0,72 L ( 1,44) ( 0,72) ( 1,14)

maaf, kalau boleh tahu yang saya beri tanda kurung itu didapat darimana?
oh itu di dapat dari: (koefisien zat yang molnya dicari di bagi dengan koefisien zat yang molnya diketahui dikali mol zat yang di ketahui) contoh buat O2 ---> 2 / 1 x 0,72 (1 itu koef. CH4 dan 2 koef dari O2, 0,72 itu mol CH4)