Jawabanmu

2013-12-10T21:09:43+07:00
Diketahui :
F = 1,6 N
m = 0,3 gr = 3 x  10^{-4} kg
l = 120 cm = 1,2 m

Ditanya : v ?

Jawab : 

v =   \sqrt{ \frac{Fl}{m}}
= \sqrt{ \frac{1,6.1,2}{3. 10^{-4} } }
= 80 m/s
2013-12-10T21:21:22+07:00