Diketahui segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun. jika AB 16 cm. BC 10 CM dan AC 8 CM, sedangkan XY 8 CM, YZ 5 CM dan XZ 4 CM. Perbangingan sisi segitiga XYZ dengan segitiga ABC adlah.....
Tlong bantuannya

1

Jawabanmu

2014-07-22T15:16:48+07:00
XY : AB = 8 : 16 = 1 : 2
YZ : BC = 5 : 10 = 1:2
XZ : AC = 4 : 8 = 1 : 2
Jadi kesimmpulannya perbandingan sisi2 segitiga XYZ terhadap ABC adalah 1:2.
1 4 1