Jika ibumu melarutkan 5 gr garam dapur ke dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi, dalam satuan g/l

1
jika ibumu melarutkan 5 gr garam dapur ke dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi, dalam satuan g/L

Jawabanmu

2014-07-19T00:15:48+07:00
M = m/v
= 5/0,25
= 20 g/l

^_^
7 3 7
sama-sama
itu sdh betulkah.????
maksudnya
Thanks
sama-sama