Jawabanmu

2014-07-19T14:57:50+07:00
NHCl = 5,6/ 22,4 = 0,25 mol HCl = M1V1
M1V1 = M2V2
0,25 =  2,5 M2
V2 = 0,1 M2 = [H+]
pH = - log [H+]
     = 1