-GRASI
Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim.
-AMNESTI
Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.
-REHABILITASI
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim.

Jawabanmu

2014-02-03T19:54:18+07:00
Grasi:
Suatu tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim

Amnesti:
Pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suat                                                                                                   Rehabilitasi:
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorangu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut
2014-02-03T19:58:23+07:00
- grasi = pengampunan berupa perubahan, perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.
- amnesti = pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- rehabilitasi = pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula