Jawabanmu

2014-07-22T21:18:55+07:00
Fitri               : Mbah, njenengan sampun dahar dereng ??
Si mbah       : uwis nduk.ndek mau wis di jupuk ke buk mu.
fitri               :nggeh mpun nek ngonten mbah.kula ajeng tenggene novi riyen geh mbah.
Si mbah       :arep ngopo rono? wong iki wis sore kok.
fitri              : kula ajeng mendet buku kula mbah. ndek wingi di asto novi.
Si mbah      : yo wis. ati ati yo nduk ning ndalan.
fitri              : inggih mbah :)
pacelaton itu apa ya?
percakapan
ohh. hehe.. Tks
iya .sama sama :)