Diketahui: Fungsi permintaan (D) P = -0,25 Q + 25 Fungsi penawaran
(S) P = 0,25 Q + 4. Bila pemerintah memberikan subsidi Rp3,00 per unit,
maka keseimbangan pasar setelah subsidi adalahA (48, 13)
B (42, 14,5)
C (36, 16)
D (14,5, 42)
E (13, 48)

1

Jawabanmu

2014-07-15T14:07:22+07:00
Coba jawab ya :)
D= Ps = -0,25 Q + 25
S= Ps = 0,25 Q + 4 - 3 = 0,25 Q + 1
D=S
- 0,25 Q + 25 = 0,25 + 1
25 - 1 = 0,25 Q + 0,25 Q
24 = 0,5 Q
Q = 24/0,5
Q= 48

Ps = 0,25 (48) + 1
P = 12 + 1
P = 13
jadi (48,13) A