Jawabanmu

2014-07-10T20:19:43+07:00
1. 12:8=1.5
     8:1.5=5,3 (b)
2. 9:6=1.5
    6:1.5=4cm
    4×6=24cm²(c)
3. A=43
    B=75
    C=180-(43+75)=62
   
     jadi,
     P=43
     Q=75
     R=62
      jadi jawabanya B

4. diketahui panjang
    AB=16cm
    AC=34cm
    BC=?
    
    BC= √34²-16²
    BC= √1156-256
    BC= √900
    BC=30cm
   
    45:30=1.5
    16×1.5=24
    30-24=6(B)

maaf kalau salah