Jawabanmu

2014-07-10T10:03:42+07:00
RUMUS _ turunan u/v = (u'.v - u.v') / v^2
u = 1
u' = 0
v = x-2
v' = 1
jadi, turnan 1/x-2 = [(0 kali x-2) - (1 kali 1)] / (x-2)^2
                             = -1 / x^2 - 4x + 4
2014-07-10T10:04:22+07:00
Y = 1/(x-2) = (x-2)⁻¹
y' = -1(x-2)⁻² . 1
y' =  -\frac{1}{(x-2)^2}