Tolong bantu! FISIKA SBMPTN !

1 .Sebuah mesin carnot mula-mula dioperasikan dengan suhu kedua tandon masing-masing 300K dan 400K. agar efisiensinya naik menjad 2x semula, maka dengan suhu rendah tetap, suhu tandon kaloryang bersuhu tinggi harus dinaikkan menjadi ?

2.Suatu mesin carnot dengan efisiensi 60% dioperasikan antara 2 reservoir kalor, reservoir bersuhu rendah 27°C. agar mesin carnot tersebut daya gunanya menjadi 80% maka diperlukan kenaikan suhu reservoir kalor bersuhu tinggi sebesar ?

1

Jawabanmu

2014-07-08T21:46:37+07:00
1)
η = (1-T/T) . 100%
= (1-300/400) . 100%
= 1/4 . 100%
= 25

2η=2.25 = 50%
50% = (1-300/X) . 100%
0,5.x = x-300
300 = 0,5 x
x = 600 K

2)T = (27+273) = 300K
η = (1-T/T) . 100%
60% = (1-300/x) . 100%
0,6.x = (x-300)
300 = 0,4 x
x = 750 K

T = (27+273) = 300K
η = (1-T/T) . 100%
80% = (1-300/x) . 100%
0,8.x = (x-300)
300 = 0,2 x
x = 1500 K

Kenaikannya = 1500-750 = 750 K

:)


1 5 1