TOLONG DIBANTUIN plisss...

1. hitunglah jumlah masing-masing zat berikut dalam satuan mol!
a. 9,03 × 10²² atom natrium
b. 3,01 × 10²⁴ molekul air
c. hitunglah jumlah molekul yang dikandung dalam 1 gram NaOH. (Mr. NaOH = 40)
d. 7,55 . 10²² atom unsur X ternyata mempunyai massa 5 gram. hitunglah massa atom relatifnya (Ar)!

2. gas etana (C₂H₆) terbakar menurut persamaan sebagai berikut.
2C₆H₆(g) + 7O₂(g) -------> 4O₂(g) + 6H₂(g)
hitunglah volume oksigen yang diperlukan untuk membakar 6 liter C₂H₆

1

Jawabanmu

2014-07-07T23:41:54+07:00
No. 1 tinggal dibagikan dengan bil. Avogadro aj.
1.a. jmlh atom / bil avogadro (NA)=(9,03 x 10²²)/(6,02 x 10²³)
                                                           =15 mol natrium
1.b. jmlh molekul / NA=(3,01 x 10²⁴)/(6,02 x 10²³)
                                             = 0,05 mol molekul air
1.c. n=massa/Mr
        =1/40
      jumlah molekul=n x NA
                            =(1/40) x (6,02 x 10²³)
                            =1,505 x 10²² molekul
1.d. n=jmlh atom/NA
        =(7,55 x 10²²) / (6,02  x 10²³)
        =12,541 mol
      Mr = Massa / n(jmlh mol)
           = 5/ 12,541
           = 0,398 gr/mol
2. ralat reaksi: 2 C₂H₆ + 7 O₂ -------> 4 CO₂ + 6 H₂O
    V O₂=(V C₂H₆ / koefisien reaksi C₂H₆) * koefisien reaksi O₂
           =(6/2)*7
           =21 L