Jawabanmu

2014-07-07T14:40:16+07:00
N = n
M/Ar = N/Na
M/16 = 6,02 × 10²³/6,02 × 10²³
M = 16 . 1
M = 16 gr
*oksigen tunggal
1 1 1
2014-07-07T14:41:59+07:00
M/Ar = tetapan/Na
M/16 = 6,02 × 10²³/6,02 × 10²³
M = 16 . 1
M = 16 gr