Sebuah kolam berisi zat cair setinggi 0,96 m, memberikan tekanan 3293 Pa. Jika percepatan gravitasinya 9,8 m/s². Tentukan :
a. Massa jenis zat cair
b. Berapa tekanan hidrostatik pada suatu titik pada kedalaman 0,82 m dan tentukan gaya hidrostatiknya

2

Jawabanmu

2014-07-03T15:39:13+07:00
A) P = ρ . g. h
3293 = ρ . 9,8 . 0,96
ρ = 3293 / 9,408
ρ = 350,02 kg/m³

b) P₁/P₂ = H₁/H₂
P/3293 = 0,82/0,96
P = 0,82.3293/0.96
p = 2812,77 Pa

*Mohon koreksi
2014-07-03T19:14:06+07:00
Diket : Ph = 3293 Pa
           h = 0.96 m
           g= 9,8 m/s²
Ditanya : a. ρ
               b. Ph (h = 0.82 m) dan Fh
Jawab : a. Ph = ρ g h
                3293 = ρ 9,8 x 0,96
                3293 = 9,408 ρ
                 ρ = 350,02 kg/m³
             b. Ph = ρ g h
                 Ph = 350,02 x 9,8 x 0,82
                 Ph = 2812,76 Pa
         
                 Fh =  \frac{F}{A}
                 Fh = lupa kak...