Jawabanmu

2014-06-29T21:48:43+07:00
KLM segitiga siku-siku di L dan sama kaki
KL = LM = 12 cm
sudut K dan M besarnya 45°
garis MN adalah garis bagi sudut, jadi sudut LMN = 22,5°
identitas trigonometri
tan \frac{1}{2} A= \frac{sinA}{1+cosA} dengan A = 45°
tan22,5^o= \frac{sin45}{1+cos45}
tan22,5= \frac{ \frac{ \sqrt{2} }{2} }{1+ \frac{ \sqrt{2} }{2} }
tan 22,5^o= \frac{ \sqrt{2} }{2+ \sqrt{2} }
 \frac{ \sqrt{2} }{2+ \sqrt{2} } = \frac{NL}{LM}
 \frac{ \sqrt{2} }{2+ \sqrt{2} } = \frac{NL}{12}
 \frac{2 \sqrt{2} -2}{2} =  \frac{NL}{12}
 \sqrt{2} -1 =  \frac{NL}{12}
NL = 12(√2 - 1)
KN = KL - NL
KN = 12 - 12(√2 - 1)
KN = 24 - 12√2

CMIIW :3
kalau menggunakan rumus phytagoras
itu pake kesebangunan berarti
sebenarnya segitiga yg di kanan bawah itu sebangun sama yg segitiga besar, jadi pake perbandingan
misal titik antara KM adalah O
KM = 12√2 sehingga KO = 12√2 - 12 = 12(√2 - 1)
pake perbandingan 2 segitiga sebangun
KO : KL = KN : KM
12(√2 - 1) : 12 = KN : 12√2
12(√2 - 1) = KN : √2
KN = 24 - 12√2