Sebuah gerbong kereta api penumpang bermassa 20.000 kg mula-mula diam. Kemudian gerbong ini ditumbuk oleh lokomotof yang bergerak mundur dengan kecepatan 1,6 m.s^{-1} untuk disambungkan. Setelah tumbukan keduanya bergerak mundur bersama-sama dengan kecepatan 0,8 m.s^{-1} berapa massa lokomotif tersebut?

1

Jawabanmu

2014-06-22T21:06:07+07:00
M1V1 +m2V2 = m1V1‘ + m2V2
(x)(1,6) + 0 = (x)(0,8) + (
20.000)(0,8)
1,6x - 0,8x = 16.000
x = 16.000 / 0,8
x = 20.000 kg
m1.v1 + m2.v2 = (m1+m2)v'
(20.000).(0) + (m2).(1,6) = (20.000 + m2) 0,8
0 + 1,6m2 = 16.000 + 0,8m2
1,6m2 - 0,8m2 = 16.000
0,8m2 = 16.000
m2 = 20.000 kg