Gas monoatomik sebanyak2 mol mula-mula bersuhu27°C dan tekanannya3 × 105 Pa mengalamiproses isokhorik sehinggatekanannya menjadi4 × 105 Pa. Besarperubahan energi dalamgas bila tetapan gasuniversal 8,31 J/mol Kadalah ....
(A) 1108 J (D) 2908 J
(B) 2077 J (E) 4155 J
(C) 2493 J

1

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-06-20T20:07:02+07:00
T₁ = 27°C = 300 K
P₁ = 3 × 10⁵
P₂ = 4 × 10⁵
R =  8,31 J/mol
n = 2 mol

* Isokhorik
         \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}
         \frac{3 × 10^5}{300} = \frac{4 × 10^5}{T_2}
                    T₂ = 400 K

ΔU =  \frac{3}{2} nRΔT
      =  \frac{3}{2} x 2 x 8.31 x (T₂-T₁)
      =  \frac{3}{2} x 2 x 8.31 x 100
      = 2493 J