Gas monoatomik sebanyak2 mol mula-mula bersuhu27°C dan tekanannya3 × 105 Pa mengalamiproses isokhorik sehinggatekanannya menjadi4 × 105 Pa. Besarperubahan energi dalamgas bila tetapan gasuniversal 8,31 J/mol Kadalah ....
(A) 1108 J (D) 2908 J
(B) 2077 J (E) 4155 J
(C) 2493 J

1

Jawabanmu

2014-06-21T14:57:48+07:00
Monoatomik itu
ΔU= \frac{3}{2} nRT
 \frac{P1}{T1} = \frac{P2}{T2} UNTUK ISOHORIK
 \frac{3.10^{5} }{300K} = \frac{4. 10^{5} }{T2}
maka didapat T2=400K
masukan ke persamaan
ΔU1= \frac{3}{2} nRT.. untuk T1
ΔU= \frac{3}{2} .2mol.8,31.300K=7479 J
untuk T2
ΔU2= \frac{3}{2} nRT
ΔU= \frac{3}{2} 2.8,31.400K=9972

yang ditanyakan perubahannya..
ΔU2-ΔU1=9972-7479=2493J