Jawabanmu

2014-06-20T21:12:21+07:00
I x I = x dan I- x I = x
√(4-x²) + IxI/x ≥ 0
√(4-x²) + 1 ≥ 0
{√(4-x²)}² ≥ (-1)²
4 - x² ≥ 1
x² - 4 ≤ - 1
x² - 3 ≤ 0
(x + √3)(x - √3) ≤ 0
+++++    - - - - - - -  +++++
---------o------------o---------
         -√3              √3
HP {xIx  -√3 ≤ x ≤ √3 , dgn x ∈ R}