Suku ke 2 dan suku ke 5 barisan geometri adalah -4 dan 108 ,rasio barisan geometri tersebut adalah?

kasih caranya ya all??

2
r = 5-2 akar 108/-4 = 3 akar 27 = 3 gitu gan
makasih gan :*
jawabnya 3 akar -27 = -3 aku lupa ada - naya maaf kak

Jawabanmu

2014-02-02T22:08:19+07:00
U2 = ar
u5 = ar^4
108/-4= ar^4/ar
-27= r^3
r= -3
2014-02-02T22:22:20+07:00