3 buah peluru ditembakkan pada waktu,ketinggian,dan kelajuan yang sama.Peluru pertama ditembakkan pada arah vertikal kebawah,peluru kedua pada arah mendatar dan peluru ketiga vertikal ke atas.Manakah yang mencapai tanah paling awal dengan kelajuan paling besar?

1

Jawabanmu

  • znmx
  • Gemar Membantu
2014-06-19T14:17:34+07:00
Peluru pertama lebih cepat mencapai tanah karena jarak peluru pertama dengan tanah lebih dekat dibanding dengan peluru kedua dan ketiga.

tetapi, peluru ketiga mempunyai kelajuan paling besar, karena ia mempunyai jarak yang lebih panjang dibanding peluru pertama dan kedua.