Jawabanmu

2014-06-18T20:37:08+07:00
2 + 3 + 4 = 9
72 : 9 = 8

x = 2 x 8 = 16
y = 3 x 8 = 24
z = 4 x 8 = 32
x + y + z = 16 + 24 + 32 = 72
2014-06-18T20:39:21+07:00
X =  \frac{2}{2+3+4}  × 72 =  \frac{2}{9}  × 72 = 2 × 8 = 16
y =  \frac{3}{2+3+4}  × 72 =  \frac{3}{9}  × 72 = 3 × 8 = 24
z =  \frac{4}{2+3+4}  × 72 =  \frac{4}{9}  × 72 = 4 × 8 = 32
maaf kalo salah