Jawabanmu

2014-06-18T14:21:03+07:00
Α =  \sqrt{ \frac{Kb}{Mb} } x 100%
1 % =  \sqrt{ \frac{Kb}{10^{-1}} } x 100%
 \frac{1}{100} % =  \sqrt{ \frac{Kb}{10^{-1}} } (% dicoret)
 10^{-2} =  \sqrt{ \frac{Kb}{10^{-1}} }
( 10^{-2} )^{2} = \frac{Kb}{10^{-1} }
 10^{-4} = \frac{Kb}{10^{-1} }
 10^{-4} .  10^{-1} = Kb
 10^{-5} = Kb