Sebanyak 0,81 g HCN dan 0,64 g MgCN2 dilarutkan dalam air hingga terbentuk 500 ml larutan. Ka HCN = 2x10^-5. (Ar H=1, C=12, N=14, Mg=24)
a. Tentukan pH larutan tersebut!
b. Jika ke dalam larutan ditambah 1 ml HCl 0,005 M, berapakah pH larutan sekarang?

2

Jawabanmu

2014-06-17T22:32:59+07:00
A.
M HCN = gr/Mr 1000/V = 0,81/27 1000/500 = 0,06 M
mmol = 0,06 x 500 = 30 mmol

M Mg(CN)2 = gr/Mr 1000/V = 0,64/76 1000/500 = 0,016 M
mmol Mg(CN)2 = 0,016 x 500 = 8 mmol
Mg(CN)2 ⇒ Mg2+ + 2CN-
8                8          16

H+ = ka (asam lemah/basa konjugasi) = 2x10^-5 (30/16) = 3,75 x 10^-5
pH = 5 - log 3,75

yang b caranya lupa. maaf ya. :)
terus yang atas belum tentu benar juga. mash agak ga yakin. :D

3 4 3
2014-06-17T22:56:57+07:00
M =  \frac{gr}{mr}  x  \frac{1000}{ml}
        =  \frac{0,81}{27}  x  \frac{1000}{500}
 
       = 6x10^-2

a.) [H^+] =  \sqrt{ka x AL}
           =     \sqrt{2x10^-5 x 6x10^-2}
                 =  \sqrt{1,2x10^-6}
              pH   = 3 -log√1,2
                   pH = 2,97

b.) ditambahkan HCN 5x10^-3
       [H^+] =  \sqrt{2x10^-5 x 5x10^-3}
                    =  \sqrt{10^-7}
       [H^+] = 10^-3,5
        pH = 3,5

tapi HCN itu asam kuat..
HCN itu asam lemah, kan ada harha Ka nya.
iya, itu ka nya = 2 x 10^-5
Tapi ini buffer