Sebuah limas segiempat yang memiliki panjang sisi 8cm dan tinggi limas 15 cm diperbesar panjang alas 1 1/2 lipat semula dan tinggi diperkecil menjadi 2/3 semula. Tentukan perbandingan volume sebelum dan sesudah diukur ukurannya.

1

Jawabanmu

2014-06-17T19:51:17+07:00