Jawabanmu

2014-06-17T19:47:21+07:00
Diketahui: N = 14,H =4,Cl = 35
Ditanyakan : pH..................?
Penyelesaian :
M =  gr   x    1000
       mr          Ml

M = 5,35  X 1000
        53        250
M = 5350
      13500
M = 0,4 mol/liter atau 0,4 M
konsentrasi(OH^-) =   \sqrt Kb*Mb
                             = \sqrt 4*10^-1 * 10^-5
                             = \sqrt4*10^-6
                             = 2 * 10^-3
pOH = - log [OH^-]
        = - log 2*10^-3
        = 3 - log 2
pH = 14 - (3 - log 2)
     = 11 + log 2