Jawabanmu

2014-06-14T10:52:33+07:00
Rumus untuk mencari titik maksimum 
- b/2a = 1
-b = 2a
b = -2a
bentuk f(x) = ax² + bx + c. ganti b = -2a menjadi f(x) = ax² - 2ax + c
kita masukkan x = 2
f(2) = a(2)² - 2a(2) + c = 3
4a - 4a + c = 3
c = 3
maka menjadi f(x) = ax² - 2ax + 3, masukkan nilai x =1
a(1)² - 2a(1) + 3 = 5
a - 2a = 5 - 3
-a = 2
a = -2, ganti a dengan -2 menjadi
f(x) = -2x² -2(-2)x + 3
f(x) = -2x² + 4x + 3
f(3) = -2(3)² + 4(3) + 3
= -2(9) + 12 + 3
= -18 + 15 = -3

2014-06-14T12:58:35+07:00
Anggap pers. kuadrat = ax²+bx+c
f(1) = 5 = a+b+c....i
f(2) = 3 = 4a + 2b +c....ii
sedangkan turunannya
0 = 2ax+b
0 = 2a+b...iii

Eleminasi (i,ii)
2 = -3a-b
-2 = a +2a+b ----- subtitusi (iii)
-2 = a + 0
a = -2
Subtitusi ke iii
0 = 2.-2 +b
b = 4

subtitusi ke i
5 = -2+4+c
c = 3

maka f(x) = -2x²+4x+3
f(3) = -2(9) + 4(3) +3
f(3) = -3

:)
1 4 1