1. pertambahan penduduk suatu kelurahan setiap tahun mengikuti deret geometri. pada tahun 2003 pertambahannya 42 orang dan pada tahun 2005 pertambahannya 168 orang .pertambahan penduduk kelurahan tersebut pada tahun 2007 adalah ?

2. diketahui sebuah persamaan 2x²-4x+6=0,nilai dari  \frac{1}{x1} + \frac{1}{x2} adalah ?

1

Jawabanmu

2014-06-13T21:32:22+07:00
U1 = a = 42 dan U3 = ar² = 168
                               ⇔ 42r² = 168
                               ⇔      r² = 168/42 = 4
                               ⇔ r² = 2² maka r = 2
U5 = ar^4 = 42(2^4) = 42(16) = 672
Jadi, pertambahan penduduk pada tahun 2007 yaitu 672 orang

2x² - 4x + 6 = 0
1/x1 + 1/x2 =   x1 + x2  = -b/a                      
                         x1x2          c/a
                   = -b/c
                   = -(-4)/6 = 4/6 = 2/3