Jawabanmu

2014-06-13T11:30:59+07:00
A. ta shi wo ma ma = 她是我妈妈
b. ta shi wo ge ge de = 她是我哥哥的
c. ni men hai hao ma ? = 你们还好吗 ?
d. wo shi li lao shi = 我是李老师
e. ta bu shi wo ge ge de = 她不是我哥哥的
2014-06-13T14:48:00+07:00
Tā shì wǒ de mǔqīn
 tā shì wǒ gēgē de cáichǎn
 nǐ hǎo ma?
 Wǒ shì lǐ lǎoshī
 tā bùshì wǒ de xiōngdì yǒngyǒu