Apa bahasa indonesia dari puisi di bawah ini??

Wus dadi kodrate

Manungsa mono tan bisa urip dhewe

Saka lahir prapteng patine

Tansah gumantung sapepadhaneMula, urip gotong royong kang pinatri ing telenging nala

Tindakna ywa nganti kepeksa

Kudu lila legawa

Sepi ing pamrih rame ing gawe

Iku semboyane

Mempeng makarya kiwakna pepulih

Murih salwiring gati

Titi tamat telas lulus basukiKabeh pakaryan linakwan

Kanthi seneng ulat padhang tan nggresula

Urun bau suku, penggalihan, apadene redana

Kanthi dhasar karukunan

Mahanani bebrayan kang tata tentrem karta raharja

2

Jawabanmu

2014-02-02T19:25:47+07:00
Artinya pasti penting pasti sangat penting
iya... aku juga tau...
ngerti bahasa indonesianya??
engga emg gw org jawa
-_- ya udah...
2014-02-02T19:28:43+07:00
Manusia itu nggak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, mulai dari lahir selalu bergantung sama orang laen
jadi hidup harus saling gotong royong,
dll


kalau gak salah
^^ makasih...
iya sama", maaf ya gak bisa nerjemahin ampek bawah soalnya takut salah
ya... itu juga bisa jdi pertanyaan yang menanyakan ide pokok... kebetulan ada pertanyaan itu di buku tugas,, ^^