Suatu bilangan ratusan disusun dari angka 9, 5, dan 4 . Bila tidak boleh menggunakan lambang angka yang sama maka

a. Buatlah susunan bilangan dengan diagram pohon
b. Tentukan banyak bilangan yang dapat di susun
c. Brapa peluang yang kurang dari 500 bila diambil suatu bilangan secara acak

1

Jawabanmu

2014-06-12T22:23:47+07:00
A
        4        5  ⇒ 945
9
       5         4  ⇒ 954

       9        5  ⇒ 495
4
       5        9  ⇒ 459
 
       4        9  ⇒ 549
5
       9        4  ⇒ 594
b. ada 6 buah bilangan
c. peluang bilangan kurang dari 500 = 2/6 = 1/3

1 5 1