Jawabanmu

2016-11-14T15:51:02+07:00
tembung sanepa artine unen-unen bangsane pepindhan, angemu surasa mbangetake, nanging nganggo tembung sing tegese kosok balek karo karepe. Tembung pait madu tegese manis. contoh: eseme pahit madu (senyumnya manis). Jero tapak meri  tegese sethithik. conto : kawruhe sethitik (pengetahuannya sedikit). Anteng kitiran tegese ora bisa meneng. contoh: polahe bocah kui anteng kitiran.