Jawabanmu

2014-06-12T19:47:30+07:00
AC = AB^{2}- BC^{2}
= \sqrt{225} + \sqrt{64} : \sqrt{289}
= 17 cm
itu maksudnya AB kuadrat - BC kuadrat
= akar dari 225 + akar dari 64
= akar dari 289
= 17 cm
rumus nya gmn kk aku gk ngerti
AB pangkat 2 + BC pangkat 2
= 15 pangkat 2 + 8 pangkat 2
= 225 + 64
= 289
akar dari 289 adalah 17 cm
kk itu 64 dapet dari mana?
akar kuadrat dari 8
2014-06-12T21:10:16+07:00
AC^2 = AB^2 - BC^2
        = 15^2 - 8^2
        = 225 - 64
        = 171
AC   =  akar dari 171
        = 13,08