Jawabanmu

2014-06-12T17:37:52+07:00
PH = - log √Ka × Ma
     = - log √10⁻⁵ × 0,1
    = - log √10⁻⁶
     = - log 10⁻³
pH = 3
2014-06-12T18:05:35+07:00
Cari H+ nya
H+=√ka. ma
H+= √ 10^5 . 0.1
H+= 10^3

pH = 3