Jawabanmu

2014-06-12T15:37:58+07:00
N = \frac{X}{N} = \frac{3,01 . 10^{22} }{6,02 . 10^{23} } = 0,05 A_r = \frac{M}{n} = \frac{2}{0,05} = 40