Jawabanmu

2015-05-16T04:08:46+07:00
Tabungan akhir =  \frac{n}{12}  \frac{a}{100} x Tabungan awal + tabungan awal
                        =  \frac{5}{12}  \frac{24}{100} x 2.000.000 + 2.000.000
                        = Rp 2.200.000

Angsuran tiap bulan =  \frac{2.200.000}{5}
                              = Rp 440.000