Penguraian 24,5 gram KClO₃ (Ar K = 39, Cl = 35,5 dan O = 16) menurut reaksi :
KClO₃ ----------> KCl + O₂
Maka volume gas oksigen yang dihasilkan pada keadaan standar (STP) adalah...
a. 11,2 liter
b. 8,96 liter
c. 6,72 liter
d. 4,48 liter
e. 2,24 liter

1

Jawabanmu

2014-06-11T21:36:03+07:00
 KClO₃ ----------> KCl  +  O₂
mol KClO3 = 24,5 / 122,5 = 0,2 mol
mol O2 = 1/1 0,2 mol = 0,2 mol

mo keadaan STP = V/22,4
0,2 = V/22,4
V = 0,2 X 22,4 = 4,48 Liter

makasih yaa
kasih bintang 5 dongg.. :D hehehe
oke :D