Saya ingin bertanya sama kalian semua?
Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa daulah abbasiyyah mencapai puncak kejayaanterjadi pada masa khalifah...
a. Abu Abbas As saffah
b.Abu ja"far Al Mansur
c.Harun Ar Rasyid
d. Al Mutawwakil

2

Jawabanmu

2014-06-11T12:28:29+07:00
2014-06-11T12:29:21+07:00