1. Perbandingan a:b senilai dengan b:c, a:b = 5:3, b = 4/5c, dan c-b =9 dengan a,b,c adalah bilangan bulat. Nilai a,b,c berturut turut adalah...

2. Dua mata uang logam dilambungkan secara bersamaan. Peluang muncul keduanya muncul gambar adalah...
A. 1/8
B. 1/4
C. 3/8
D. 1/2

1
Kak aku tau nomer 1 tapi nggak tau nomer 2

Jawabanmu

2014-06-11T09:21:11+07:00
1. x-4/5x = 9
1/5x = 9 
x = 1,8 (C)
B = 1,44 
A = 2,4