Jawabanmu

2014-06-10T22:25:59+07:00
Sunan maulana malik ibrahim, sunan giri, sunan bonang, sunan drajat, sunan muria, sunan gunung jati, sunan kudus, sunan kalijogo, sunan ampel
2014-06-10T22:37:57+07:00
Wali songo periode pertama:                Walisongo periode ke-2 menggantikan 3 wali yg
1.Maulana Malik Ibrahim                       wafat
2.Maulana Ishak                                   1.Raden Ahmad Ali Rahmatullah
3.Maulana Ahmad Jumadil Kubra           2.Sayyid Ja'far Shodiq
4.Maulana Muhammad Al Maghrobi       3.Syarif Hidayatullah
5.Maulana Malik Isroil
6.Maulana Muhammad Ali Akbar           Walisongo periode ke-3.Masuklah empt wali
7.Maulana Hassanudin                          1.Raden Paku
8.Maulana Allayudin                              2.Raden Said
9.Syekh Subakir                                   3.Raden Makdum Ibrahim
Walosongo periode ke-4,diangkat 2 wali mengganti yg telah wafat
1.Raden Fattah
2.Fathullah Khan