Yang jawab terima kasih! ^^
1. Titik A (2,5) ditranslasikan oleh T(1/4) menghasilkan bayangan?
2. Titik C (-6,6) dicerminkan terhadap garis y=5 manghasilkan bayangan?
3. Titik E (12,-16) di dilatasikan dengan titik (0,0) dan skala 1/2 akan menghasilkan titik?

1

Jawabanmu

2014-06-12T18:01:35+07:00
1. A = (2,5) ⇒ T(1,4) A' (2+1 , 5 + 4) = A' (3,9)

2. C = (-6,6) ⇒ y=5 = C' (-6, 5)

3. E = (12,-16) ⇒ (0, \frac{1}{2} ) E' (6, -8)